STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De statuten zijn het formele reglement van de Ridderweide Tennis en Padel. Hierin staat formeel alles over de vereniging omschreven. Daaraan is ook het huishoudelijk reglement toegevoegd. Je kunt onze statuten en reglement downloaden.

Statuten en huishoudelijk reglement Ridderweide.pdf