STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De statuten zijn het formele reglement van de Ridderweide Tennis en Padel. Hierin staat formeel alles over de vereniging omschreven. Daaraan is ook het huishoudelijk reglement toegevoegd. Je kunt onze statuten en reglement downloaden.

20211123 Huishoudelijk Reglement Ridderweide Tennis en Padel.pdf 20211123 Statuten Ridderweide Tennis en Padel.pdf