RENOVATIE

Op de Algemene Leden Vergadering van 23 november 2021 is besloten, dat fase 2 van de renovatie/verbouwing, baan 5 vervangen worden door 2 extra padelbanen, doorgang kan hebben, mits de financiering hiervoor rond komt.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 24 november 2020 was al besloten tot fase 1: Op baan 1 tot en met 4 komen volledig nieuwe kunstgrasbanen en LED-verlichting.

Als de totale renovatie is afgerond bestaat Ridderweide Tennis en Padel uit 4 prachtige nieuwe kunstgrasbanen en 4 padelbanen, allen voorzien van duurzame LED-verlichting en worden deze van stroom voorzien door nieuwe zonnepanelen die op het dak van het clubhuis worden geplaatst.

Voor de financiering van de renovatie van het park heeft Ridderweide Tennis en Padel o.a. besloten tot het aangaan van een obligatielening onder haar leden. Daarnaast wordt er met garantstelling van Stichting Waarborgfonds Sport en Gemeente Tiel een lening afgesloten voor het resterende bedrag. Hoe meer obligaties er toegezegd worden en andere acties succesvol zijn, hoe minder we hoeven te lenen.

OBLIGATIELENING
De fiscaal interessante obligatielening is een lening met één lenende partij, Ridderweide Tennis en Padel. De obligatielening kent vele uitlenende partijen, de obligatiehouders. De constructie, die door vele andere clubs al met succes is gebruikt, werkt als volgt:

 • U leent als obligatiehouder een bedrag aan de club, waarvoor u jaarlijks rente ontvangt over het gemiddeld uitstaande saldo.
 • Ieder jaar ontvangt u een aflossing, die u volledig als periodieke gift beschikbaar stelt aan Ridderweide Tennis en Padel. Deze periodieke giften zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.
 • Per saldo levert het u als obligatiehouder meer op dan u uitleent (afhankelijk van het tarief van de inkomstenbelasting).
 • Voor Ridderweide Tennis en Padel betekent het dat we een netto bedrag overhouden aan iedere obligatie en minder hoeven te lenen.
 • Win/win – zowel een positief rendement voor u als deelnemer, maar ook voor Ridderweide Tennis en Padel.  

In de brochure kunt u alle informatie vinden omtrent de Obligatielening, de hoogte van de coupures en het rentepercentage. 

Brochure 
Inschrijfformulier Ridderweide Obligatielening
Formulier Belastingdienst Periodieke gift voor Ridderweide Obligatielening

 

VIERKANTE METER ACTIE
Een tweede mogelijkheid om bij te dragen aan de funding van de padelbanen is de symbolische verkoop van vierkante meters. Sponsor een (of meer) vierkante meter(s) à € 60,-. Indien gewenst krijgt u een naamsvermelding op de website. Vanaf 5 vierkante meter plaatsen we u bedrijfslogo of naam op het speciale winddoek wat gemaakt gaat worden als dank aan alle donateurs.

Hartelijk dank aan alle (anonieme) donateurs: 

 • Jack van Gils
 • Arie Kersbergen
 • Gert Wim Kreukniet
 • Inge van Leur
 • Marcel van Leur
 • José Meijer
 • Roland Stevense
 • Björn Tannemaat
 • J.A. Vermeulen

 

FASE 1: 

In de zomer van 2021 is de LED verlichting geplaatst op banen 1 tot en met 4. In februari 2022 zijn de tennisbanen gerenoveerd door Wijnbergen Sportbouw en is er een start gemaakt met fase 2. Het hekwerk van baan 5 en de minibaan zijn inmiddels opgeruimd en de grasmat verwijderd.

FASE 2:

Er zijn zonnepanelen op het clubhuis geplaatst om verdere energiebesparingen te realiseren. In mei 2022 wordt de betonnen fundering voor de padelbanen gestort en in juni/begin juli worden de padelkooien gerealiseerd. Planning is om voor het Ridderweide Midsummer Open toernooi klaar te zijn, zodat er op 4 banen getennist en gepadeld kan worden.