ONS Bestuur

Het bestuur van Ridderweide Tennis en Padel bestaat momenteel uit onderstaande personen. Tijdens de ledenvergadering worden jaarlijks nieuwe bestuursleden gekozen, mits er vacante posities zijn. Heb je interesse in een bestuursfunctie of een andere vrijwilligersfunctie bij onze vereniging? Stuur dan gerust een e-mail naar communicatie@ridderweide.nl

Björn Tannemaat

Voorzitter 

voorzitter@ridderweide.nl

 

Portefeuilles:

Communicatie

Hans Termeer

Penningmeester en ledenadministratie

penningmeester@ridderweide.nl

ledenadministratie@ridderweide.nl

 

Portefeuilles:

Ledenadministratie

Marcel van Leur

Bestuurslid Algemeen

 algemenezaken@ridderweide.nl

 

Portefeuilles:

Accommodatie

Activiteiten

Bar

Sponsoring

 

 

 


Vacature

Bestuurslid Sportief

 sportief@ridderweide.nl

 

Portefeuilles:

Competities

Jeugd

Tennis & Padelschool

 

 

 

 

Ellen van Leur

Secretaris

secretariaat@ridderweide.nl


Vertrouwenspersoon

Ridderweide Tennis & Padel wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van Ridderweide Tennis & Padel probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden en draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de bond) bij een incident binnen de vereniging. 

 

De vertrouwenspersoon fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenspersoon eventueel bemiddelt. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen.

 

De vertrouwenspersoon, Astrid Westerkamp, is te bereiken via het mailadres vertrouwenspersoon@ridderweide.nl. Geef in de mail aan op welke manier u wilt dat er contact met u wordt opgenomen. Bellen is uiteraard mogelijk. In de KNLTB Clubapp zijn de contactgegevens te vinden.