UPDATE RENOVATIE: LED-VERLICHTING

11 april 2021


In de zomer 2021 wordt de verlichting op baan 1 tot en met 4 vervangen door LED verlichting. We streven ernaar dat in de maand augustus de verlichting vervangen wordt, zodat de leden er zo min mogelijk hinder van ondervinden, doordat het lang licht blijft. Planning is dat er een week aan de lichtmasten gewerkt wordt. De bediening van de lichtmasten zal gelijk blijven aan de huidige systematiek. Wel krijgen we de mogelijkheid om de lichtintensiteit te verhogen bij toernooien en competities. Om zoveel mogelijk te besparen op de energiekosten zal de standaardinstelling minimaal 200 lux zijn. Hiermee voldoen we aan de eisen van de KNLTB voor recreatief spel en trainingen. Tijdens competitie en toernooi wordt het verhoogd naar minimaal 300 lux.

Het bestuur van de Ridderweide is voor het plaatsen van de LED verlichting een samenwerking aangegaan met Twelve, die ook al het kassasysteem levert. Twelve zorgt voor de voorfinanciering van de installatie en door de besparing op de energiekosten is de verwachting dat we bijna kostenneutraal de verlichting kunnen realiseren. We hebben ervoor gekozen om de installatie van de LED verlichting naar voren te halen en los te koppelen van de renovatie van de kunstgrasbanen om al in het najaar energiekostenbesparingen te realiseren.

Nieuwscategorieën