LTV de Ridderweide werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. LTV de Ridderweide geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend LTV de Ridderweide is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website. LTV de Ridderweide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.