· 

OPEN DAG AFGELAST

Gisteren heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De KNLTB en dus ook de Ridderweide volgt het advies en de richtlijnen die vanmiddag zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van NOC*NSF.

 

Op basis hiervan heeft het bestuur van de Ridderweide helaas het besluit moeten nemen om de Open Dag en het Mini-Maxi Toernooi op zaterdag 21 maart af te lassen.

 

Wel zal het deze dag mogelijk zijn om kennis te maken met de trainers van DTT+ tijdens de tennis- en padelclinics, waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen, zoals geen handen geven en er zal in kleine groepen training worden gegeven.

 

Ook vragen we iedereen met verantwoordelijkheid om te gaan met de richtlijnen. Heeft u klachten, zoals beschreven door het RIVM, vragen we u thuis te blijven en op een ander moment nader kennis te maken met DTT+.

 

Aangezien er beperkt plaats is, willen we een ieder vragen zich in te schrijven voor de clinics. 

 

Het bestuur is in samenspraak met DTT+ aan het kijken naar een nieuwe datum voor de Open Dag. Zodra deze bekend is, wordt deze uiteraard z.s.m. gecommuniceerd.