· 

NIEUW BESTUUR

Op maandag 25 november heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.  Er is een volledig nieuw bestuur verkozen, na een jaar, waarin Ramon van Donselaar (voorzitter a.i.) en Marcel Huting (penningmeester a.i. en ledenadministratie) met ondersteuning van Geurt Kakebeen (algemene zaken) de honneurs hebben waargenomen. Het nieuwe bestuur wilt de heren nogmaals dank zeggen voor hun inspanningen en voor hun toezegging ons het komende jaar te blijven ondersteunen waar nodig en gewenst.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Jurgen Berkhof (Bestuurslid Sportief)
  • Ellen van Leur (Secretaris)
  • Marcel van Leur (Bestuurslid Algemeen)
  • Björn Tannemaat (Voorzitter)
  • Hans Termeer (Penningmeester)